กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งยาก จงพิจารณาใช้อัตภาพร่างกายนี้สร้างประโยชน์สูงสุด
เว็บไซต์โครงการในเครือมหาบาลีวิชชาลัย
 วัด/ที่อยู่  ชั้นที่เปิด/อาจารย์สอน  วันเปิดเรียน
วัดมัชฌิมภูมิ
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 02454 โทร. 081-676-0638
บาลีศึกษา 1-2-6
พระมหาโอทก อริยปคุโณ
14/5/2560
     
 ที่  หลักสูตร  สถานที่  วันเวลาเรียน  ผู้เรียน
1
20
2
30
3
50
4
20
5
33
6
41
7
41
8
448
9
55
รวมจำนวนผู้เรียนทั้งหมด     738
วัดหรือองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการเปิดสอนภาษาบาลีกับมหาบาลีวิชชาลัย กรุณาคลิก
โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย  
 • อนุโมทนา
 • อนุโมทนา
 • อนุโมทนา
 • อนุโมทนา
 • อนุโมทนา
 • อนุโมทนา
 •  
  บาลีเบื้องต้น
  บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
  บาลีสนามหลวง
  บาลีสอบมหาวิทยาลัย
  ทั่วๆไป
   หนังสือ  หน้า  คำผิด  คำถูก  แจ้งโดย
  กัจจายนสุตตปาฐะ
  หน้าที่ 2 ส
  สูตร ๒๘ : ๔๐. ป...
  สูตร ๒๘ : ๔๐. ป...
  ณฤกษ์ ศรีวชิรวัฒน์
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  79
  อุ+ฐา+ต...
  ตัว ฐ.ฐาน ตัดเช...
  mahapali
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  291
  ตถาถา...
  ตถาตา...
  mahapali
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  116
  พิมพ์ติดกัน สา...
  แยกคำ สามิเกน ส...
  mahapali
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  296
  สองแสนสองหมื่นส...
  สองแสนสองหมื่นส...
  mahapali
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  149
  2.2 นามกิตก์ ใช...
  2.2 นามกิตก์ ใช...
  mahapali
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  6
  ผังอักษรภาษาบาล...
  อํ...
  mahapali
   หน่วยงาน/บุคคลที่รับ  ชื่อหนังสือ  จำนวน  วันที่ส่ง
  พระนิสิต มหาจฬาฯ วังน้อย
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  3
  21/1/2557
  ผู้มาร่วมงานบาลีสากัจฉา
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  16
  19/1/2557
  พระนักเรียนบาลี ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยาราม
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  7
  15/1/2557
  วัดบางเสาธง บางกอกน้อย
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  8
  10/1/2557
  เพื่อนพี่ชาวมหาจุฬาฯ ณ วัดพนัญเชิง
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  7
  7/1/2557
  พระสงฆ์วัดกำแพง บางขุนเทียน
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  9
  6/1/2557
  คุณถิรพล รักลิขิตพร ศิษย์วัดธรรมมงคล
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  4
  2/1/2557
  คุณโฆสิต ดีรอด ป่าละอู
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  4
  31/12/2556
  นักเรียนบาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  20
  22/12/2556
  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  28
  11/12/2556
  วัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  3
  9/12/2556
  วัดป่าโค จ.พระนครศรีอยุธยา
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  2
  9/12/2556
  นักศึกษาบาลีใหม่ 3 ท่าน
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  3
  8/12/2556
  วัดสันติธรรมาราม สำเหร่
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  8
  8/12/2556
  วัดหนองงูเหลือม จ.นครปฐม
  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  3
  5/12/2556
   
  แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
   
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
   
  เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
   
  เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
   
  รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
   
  สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
   
  วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
   
  เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
   
  โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
   
  วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
   
    ดูวีดีโออื่นๆ  
  อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
  ปทรูปสิทธิ
    ดูทั้งหมด  
  กัจจายนสูตร MP3
  สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
  สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
  นามกณฺฑ ๑-๕
  นามกณฺฑ ๒-๕
  นามกณฺฑ ๓-๕
  นามกณฺฑ ๔-๕
  นามกณฺฑ ๕-๕
  การกกณฺฑ ๑-๑
  สมาสกณฺฑ ๑-๑
  ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
  อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
  อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
  กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
  อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
  สุตฺตสงฺคหคาถา
  กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
   
   
   

  มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
  E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)