โครงการทดลองสอนบาลีหลักสูตร 3 เดือนสำหรับพระนวกะ

มหาบาลีวิชชาลัย กำลังพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีระยะสั้นสำหรับพระนวกะ  จึงต้องการวัดเพื่อปฏิบัติการทดลองสอนตามหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับพระนวกะ 3 เดือน

    ต้องการวัด จำนวน 2 วัด ที่มีพระนวกะจำพรรษาตั้งแต่ 20 รูปขึ้นไป
    เพื่อเข้าเรียนภาษาบาลีตามหลักสูตรนี้ ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (เรียนทุกวัน 09.00-16.00 น. หยุดเฉพาะวันพระ)

ตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอน มหาบาลีวิชชาลัยมอบให้ฟรี

หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับพระนวกะ พร้อมเปิดสอนในพรรษาและจบหลักสูตรก่อนออกพรรษา วัดใดที่ต้องการให้มีการเปิดสอนภาษาบาลีหลักสูตรระยะสั้นตามข้างบนนี้ นิมนต์ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อวางแผนทำงานร่วมกันต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นายธฤญเดชา ลิภา
ประธานหลักสูตร
โทร 099 246 8986 อีเมล์ maha@mahapali.com

 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)