คำค้น
 หน่วยงาน/บุคคลที่รับ  ชื่อหนังสือ  จำนวน  วันที่ส่ง
พระนิสิต มหาจฬาฯ วังน้อย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
21/1/2557
ผู้มาร่วมงานบาลีสากัจฉา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
19/1/2557
พระนักเรียนบาลี ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยาราม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
7
15/1/2557
วัดบางเสาธง บางกอกน้อย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
10/1/2557
เพื่อนพี่ชาวมหาจุฬาฯ ณ วัดพนัญเชิง
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
7
7/1/2557
พระสงฆ์วัดกำแพง บางขุนเทียน
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
9
6/1/2557
คุณถิรพล รักลิขิตพร ศิษย์วัดธรรมมงคล
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
4
2/1/2557
คุณโฆสิต ดีรอด ป่าละอู
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
4
31/12/2556
นักเรียนบาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
20
22/12/2556
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
28
11/12/2556
วัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/12/2556
วัดป่าโค จ.พระนครศรีอยุธยา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2
9/12/2556
นักศึกษาบาลีใหม่ 3 ท่าน
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
8/12/2556
วัดสันติธรรมาราม สำเหร่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
8/12/2556
วัดหนองงูเหลือม จ.นครปฐม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
5/12/2556
แม่ชีวัดสังฆทาน นนทบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
3/12/2556
ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
30/11/2556
หอสมุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
30/11/2556
พธ.บ.41
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
30/11/2556
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
30/11/2556
ร.ร.ราชินีบูรณะ นครปฐม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
17/11/2556
คุณศิริเนตร อุทัยธานี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
พระจิตติศักดิ์ วัดจันทรังษี จ.ขอนแก่น
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
พระพงศ์เทพ วัดสุขสำราญ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
พระนิติพงษ์ วัดศรีโพธิ์ชัย จ.อุบลราชธานี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
พระณรงค์ฤทธิ์ วัดหนองตูม จ.สุโขทัย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
คุณประไพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/11/2556
คุณอาทิตย์ จ.สุรินทร์
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
พระสมเกียรติ วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณสุวิทย์ ป่าซาง จ.ลำพูน
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณวรัทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณบุญเหลือ จ.ชัยนาท
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณเพ็ญศรี ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณบุญชาย จ.ภูเก็ต
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
ร้านมะยมโอสถ จ.เชียงใหม่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณสิทธิชาติ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556

ทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)