กำหนดการเปิดเรียนหลักสูตรบาลีสนามหลวง เสาร์ 18 พ.ค.2556 ณ วัดโมลีโลกยาราม
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป มหาบาลีวิชชาลัย จะเปิดเรียน หลักสูตรภาษาบาลีสนามหลวง สำหรับฆราวาส ณ ตึกสมเด็จ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร (เปิด6393)
13/5/2556
กำหนดการเปิดเรียนหลักสูตรเตรียมสอบมหาวิทยาลัย (เลือกบาลี) อาทิตย์ 19 พ.ค.2556 ณ วัดโมลีโลกยาราม
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป มหาบาลีวิชชาลัย จะเปิดเรียนหลักสูตรเตรียมสอบมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (วิชาเลือกภาษาบาลี) ณ ตึกสมเด็จ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร (เปิด4904)
13/5/2556
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 มหาบาลีวิชชาลัยจะทำพิธีปฐมนิเทศ ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ถนนพหลโยธิน กทม. (เปิด5493)
5/5/2556
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาบาลี ประจำปีการศึกษา 2556
มหาบาลีวิชชาลัย จะเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไปในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ (เปิด9244)
25/3/2556
รับสมัครพระอาจารย์/อาจารย์สอนบาลีสำหรับฆราวาส 10 อัตรา
ปีการศึกษา 2556 มหาบาลีวิชชาลัยจะเปิดสอนหลายห้องเรียน จึงต้องการท่านต้องการบำเพ็ญทานบารมี วิริยบารมี และปัญญาบารมีมาช่วยสอนภาษาบาลีสำหรับฆราวาสจำนวนมาก (เปิด7767)
7/3/2556
ต้องการวัดและเรือนจำเพื่อทดลองสอนหลักสูตรบาลีระยะสั้น
มหาบาลีวิชชาลัย กำลังพัฒนาหลักสูตรบาลีระยะสั้น สำหรับพระนวกะและผู้ต้องขัง จึงต้องการสถานที่เพื่อทดลองสอบตามหลักสูตรนี้ (เปิด5341)
7/3/2556
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เรียนวันสุดท้ายและรับมอบวุฒิบัตร
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรบาลีเบื้องต้น (เตรียมบาลี) เรียนวันสุดท้ายและรับมอบวุฒิบัตร (เปิด5368)
19/2/2556
ทั้งหมด 104 รายการ 13 / 15
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)