มหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 เปิดเรียน 13 มีนาคม 2560


มหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 (ความถนัดทางภาษาบาลี ของ สทศ.)
 
รับสมัคร นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้
 
จำนวนที่รับ 60 คน
 
วันเวลาเรียน เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.30-12.30)
เปิดเรียน  วันจันทร์ 13 มีนาคม 2560  จบหลักสูตร 5 พฤษภาคม 2560
 
เนื้อหาที่เรียน 
1. ไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน (สมัญญาภิธาน สนธิ นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต)
2. การแปลภาษาบาลี-การแปลธรรมบทเบื้องต้น
3. เทคนิคการทำข้อสอบบาลี PAT 7.6
 
แนวการเรียนการสอน  บรรยาย อภิปราย  ฝึกทำแบบฝึกหัด ฯลฯ
 
ฟรี (หนังสือ เอกสารฟรี ค่าเรียน) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ยกเว้นค่าเดินทางและค่าอาหารของผู้เรียนเอง
 
ลงชื่อสมัครเข้าเรียน กรุณาคลิก  
 
Facebook กลุ่มเตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กรุณาคลิก 
 
การเตรียมตัวมาเรียนบาลี ภาคฤดูร้อน 2560
 
1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย คนละ 1 ชุด
 
2. การแต่งกาย เลือกแต่งชุดนักเรียนหรือแต่งกายธรรมดาสบาย ๆ สุภาพ เป็นกางเกงขายาว/กระโปรงยาว (ห้ามกางเกงขาสั้น/สามส่วน)
 
3. สมุด ปากกา ของใช้จำเป็นส่วนตัว
 
การเดินทางไปวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ซึ่งมาได้หลายเส้นทาง
 
1. กรณีนั่งรถเมล์
 
1.1 จากฝั่งพระนคร มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาแถวปากคลองตลาด พาหุรัด วังบูรพา โรงเรียนสวนกุหลาบ จักรวรรดิ ฯลฯ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ สะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้า แล้วลงที่ป้ายรถเมล์ป้ายแรก (ป้ายตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี) แล้วเดินขึ้นสะพานลอยไปฝั่งตรงข้าม (ฝั่งโรงเรียนนศึกษานารี) เดินต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป ประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เดินลงใต้สะพาน แล้วเดินเข้าวัดไป (ทางเข้าวัดอยู่ใต้สะพาน)
 
1.2 กรณีมาจากถนนปิ่นเกล้า บางพลัด บางยี่ขัน ถนนพรานนก ร.พ.ศิริราช วังหลัง ท่าเรือศิริราช ฯลฯ จะมีรถเมล์สาย 57 (ขึ้นฝั่ง ร.พ.ศิริาช) นั่งไปลงป้ายสถานีตำรวจบางกอกใหญ่ (ถนนวังเดิม) แล้วเดินย้อนกลับมาทาง 7eleven เดินข้ามไปฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แล้วเดินเลียบสะพาน (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) เดินเข้าวัดโมลีฯ ที่ใต้สะพาน
 
1.3 กรณีมาจากดาวคะนอง พระประแดง สมุทรสาคร สำเหร่ วงเวียนใหญ่ ท่าพระ ให้นั่งรถเมล์มาลงป้ายโรงเรียนศึกษานารี (ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นสะพานพุทธ/ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ เรียกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวัดโมลีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่ตรงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เลย แล้วเดินลงใต้สะพาน (มีบันได 2 ฝั่งสะพาน) แล้วเดินเข้าวัดไป
 
1.4 กรณีนั่งรถมาแถววัดพระแก้ว ให้มาที่ถนนมหาราช ตรงที่ท่าเตียน/วัดพระเชตุพนฯ/วัดโพธิ์) ให้เดินไปท่าเตียน แล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามมาฝั่งวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) แล้วเดินออกจากวัดไปถนนวังเดิม (ติดกำแพงวัด) เดินเลี้ยวซ้าย เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านกองทัพเรือ แล้วจะมีป้ายบอกให้เดินไปวัดโมลีโลกยาราม (จากท่าเรือวัดอรุณ-วัดโมลีฯ ประมาณ 800 เมตร)
 
1.5 กรณีนั่งรถมาแถวสนามหลวง ม.ธรรมศาสตร์ ให้ลงรถที่ถนนมหาราช แถว ม.ธรรมศาสตร์ เดินไปท่าพระจันทร์ นั่งเรือข้ามฟากไปท่าวังหลัง เรียกรถมอเตอร์ไซค์ หรือไปนั่งรถเมล์สาย 57 ที่หน้า ร.พ.ศิริราชได้ (ดู ข้อ 1.2 ประกอบ)
 
1.6 กรณีนั่งรถเมล์สาย 56 ไม่ว่าจะนั่งมาจากบางพลัดหรือที่ใด ให้ลงที่ 3 แยกโพธิ์สามต้น แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาวัดโมลีฯ
 
2. กรณีขับรถมาเอง ดูข้อมูลจากข้างบนประกอบ
 
2.1 ถ้ามาจากปิ่นเกล้า พรานนก ฯลฯ เข้าถนนอรุณอมรินทร์ ให้ขับรถเลียบใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดไปเลย
 
2.2 ถ้ามาจาก 3 แยกโพธิ์สามต้น วิ่งตามถนนวังเดิม เมื่อถึง 3 แยกอรุณอมรินทร์ ให้เลี้ยวขวา แล้ว (อย่าขึ้นสะพาน) ให้ชิดซ้ายเลียบสะพานไปเข้าวัด
 
หมายเหตุ
ทางเข้าวัดแคบ รถที่ใหญ่หรือยาวเกินไป อาจเข้าไม่สะดวก
 
กรณีไม่มีที่จอด เมื่อไปถึงวัดและส่งนักเรียนแล้ว ให้ขับรถออกจากวัด ลอดใต้สะพาน เข้าถนนอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิม เมื่อถึง สามแยกโพธิ์สามต้น เลี้ยวซ้าย ขับต่อไป ข้ามสะพานข้ามคลองไป ขับเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไป 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดที่ห้าง Big C สาขาสี่แยกบ้านแขก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถาม โทร 090-998-6396, 099-246-8986
หากไม่รับสาย หรือสายไม่ว่าง ให้โทรใหม่หลาย ๆ รอบ

แผนที่เพิ่มเติม http://watmoli.org/index.php?url=map
 
แผนที่เพิ่มเติม http://watmoli.org/index.php?url=mapมหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 (ความถนัดทางภาษาบาลี ของ สทศ.)
 
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้
 
จำนวนที่รับ 50 คน
 
วันเวลาเรียน : เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.30-12.30)
ปฐมนิเทศ เปิดเรียน วันจันทร์ 13 มีนาคม 2560  จบหลักสูตร 5 พฤษภาคม 2560
 
เนื้อหาในเรียน 
1. ไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน (สมัญญาภิธาน สนธิ นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต)
2. การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น
3. เทคนิคการทำข้อสอบบาลี PAT 7.6
 
แนวการเรียนการสอน : บรรยาย อภิปราย  ฝึกทำแบบฝึกหัด ฯลฯ
 
ฟรี (หนังสือ เอกสารฟรี ค่าเรียน) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ยกเว้นค่าเดินทางและค่าอาหารของผู้เรียนเอง
 
สมัครเข้าเรียน กรุณาคลิก 
 
Facebook กลุ่มเตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กรุณาคลิก 
 
การเตรียมตัวมาเรียนบาลี ภาคฤดูร้อน
 
1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย คนละ 1 ชุด
 
2. การแต่งกาย เลือกแต่งชุดนักเรียนหรือแต่งกายธรรมดาสบาย ๆ สุภาพ เป็นกางเกงขายาว/กระโปรงยาว (ห้ามกางเกงขาสั้น/สามส่วน)
 
3. สมุด ปากกา ของใช้จำเป็นส่วนตัว
 
การเดินทางไปวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ซึ่งมาได้หลายเส้นทาง
 
1. กรณีนั่งรถเมล์
 
1.1 จากฝั่งพระนคร มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาแถวปากคลองตลาด พาหุรัด วังบูรพา โรงเรียนสวนกุหลาบ จักรวรรดิ ฯลฯ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ สะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้า แล้วลงที่ป้ายรถเมล์ป้ายแรก (ป้ายตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี) แล้วเดินขึ้นสะพานลอยไปฝั่งตรงข้าม (ฝั่งโรงเรียนนศึกษานารี) เดินต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป ประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เดินลงใต้สะพาน แล้วเดินเข้าวัดไป (ทางเข้าวัดอยู่ใต้สะพาน)
 
1.2 กรณีมาจากถนนปิ่นเกล้า บางพลัด บางยี่ขัน ถนนพรานนก ร.พ.ศิริราช วังหลัง ท่าเรือศิริราช ฯลฯ จะมีรถเมล์สาย 57 (ขึ้นฝั่ง ร.พ.ศิริาช) นั่งไปลงป้ายสถานีตำรวจบางกอกใหญ่ (ถนนวังเดิม) แล้วเดินย้อนกลับมาทาง 7eleven เดินข้ามไปฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แล้วเดินเลียบสะพาน (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) เดินเข้าวัดโมลีฯ ที่ใต้สะพาน
 
1.3 กรณีมาจากดาวคะนอง พระประแดง สมุทรสาคร สำเหร่ วงเวียนใหญ่ ท่าพระ ให้นั่งรถเมล์มาลงป้ายโรงเรียนศึกษานารี (ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นสะพานพุทธ/ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ เรียกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวัดโมลีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่ตรงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เลย แล้วเดินลงใต้สะพาน (มีบันได 2 ฝั่งสะพาน) แล้วเดินเข้าวัดไป
 
1.4 กรณีนั่งรถมาแถววัดพระแก้ว ให้มาที่ถนนมหาราช ตรงที่ท่าเตียน/วัดพระเชตุพนฯ/วัดโพธิ์) ให้เดินไปท่าเตียน แล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามมาฝั่งวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) แล้วเดินออกจากวัดไปถนนวังเดิม (ติดกำแพงวัด) เดินเลี้ยวซ้าย เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านกองทัพเรือ แล้วจะมีป้ายบอกให้เดินไปวัดโมลีโลกยาราม (จากท่าเรือวัดอรุณ-วัดโมลีฯ ประมาณ 800 เมตร)
 
1.5 กรณีนั่งรถมาแถวสนามหลวง ม.ธรรมศาสตร์ ให้ลงรถที่ถนนมหาราช แถว ม.ธรรมศาสตร์ เดินไปท่าพระจันทร์ นั่งเรือข้ามฟากไปท่าวังหลัง เรียกรถมอเตอร์ไซค์ หรือไปนั่งรถเมล์สาย 57 ที่หน้า ร.พ.ศิริราชได้ (ดู ข้อ 1.2 ประกอบ)
 
1.6 กรณีนั่งรถเมล์สาย 56 ไม่ว่าจะนั่งมาจากบางพลัดหรือที่ใด ให้ลงที่ 3 แยกโพธิ์สามต้น แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาวัดโมลีฯ
 
2. กรณีขับรถมาเอง ดูข้อมูลจากข้างบนประกอบ
 
2.1 ถ้ามาจากปิ่นเกล้า พรานนก ฯลฯ เข้าถนนอรุณอมรินทร์ ให้ขับรถเลียบใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดไปเลย
 
2.2 ถ้ามาจาก 3 แยกโพธิ์สามต้น วิ่งตามถนนวังเดิม เมื่อถึง 3 แยกอรุณอมรินทร์ ให้เลี้ยวขวา แล้ว (อย่าขึ้นสะพาน) ให้ชิดซ้ายเลียบสะพานไปเข้าวัด
 
หมายเหตุ
ทางเข้าวัดแคบ รถที่ใหญ่หรือยาวเกินไป อาจเข้าไม่สะดวก
 
กรณีไม่มีที่จอด เมื่อไปถึงวัดและส่งนักเรียนแล้ว ให้ขับรถออกจากวัด ลอดใต้สะพาน เข้าถนนอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิม เมื่อถึง สามแยกโพธิ์สามต้น เลี้ยวซ้าย ขับต่อไป ข้ามสะพานข้ามคลองไป ขับเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไป 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดที่ห้าง Big C สาขาสี่แยกบ้านแขก
 
สงสัยทุกกรณี ให้โทรสอบถาม 090-998-6396, 099-246-8986
หากไม่รับสาย หรือสายไม่ว่าง ให้โทรใหม่หลาย ๆ รอบ
 
แผนที่เพิ่มเติม http://watmoli.org/index.php?url=mapมหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 (ความถนัดทางภาษาบาลี ของ สทศ.)
 
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้
 
จำนวนที่รับ 50 คน
 
วันเวลาเรียน : เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ช่วงพักกลางวัน เวลา 11.30-12.30)
ปฐมนิเทศ เปิดเรียน วันจันทร์ 13 มีนาคม 2560  จบหลักสูตร 5 พฤษภาคม 2560
 
เนื้อหาในเรียน 
1. ไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน (สมัญญาภิธาน สนธิ นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต)
2. การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น
3. เทคนิคการทำข้อสอบบาลี PAT 7.6
 
แนวการเรียนการสอน : บรรยาย อภิปราย  ฝึกทำแบบฝึกหัด ฯลฯ
 
ฟรี (หนังสือ เอกสารฟรี ค่าเรียน) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ยกเว้นค่าเดินทางและค่าอาหารของผู้เรียนเอง
 
สมัครเข้าเรียน กรุณาคลิก 
 
Facebook กลุ่มเตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กรุณาคลิก 
 
การเตรียมตัวมาเรียนบาลี ภาคฤดูร้อน
 
1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย คนละ 1 ชุด
 
2. การแต่งกาย เลือกแต่งชุดนักเรียนหรือแต่งกายธรรมดาสบาย ๆ สุภาพ เป็นกางเกงขายาว/กระโปรงยาว (ห้ามกางเกงขาสั้น/สามส่วน)
 
3. สมุด ปากกา ของใช้จำเป็นส่วนตัว
 
การเดินทางไปวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ซึ่งมาได้หลายเส้นทาง
 
1. กรณีนั่งรถเมล์
 
1.1 จากฝั่งพระนคร มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาแถวปากคลองตลาด พาหุรัด วังบูรพา โรงเรียนสวนกุหลาบ จักรวรรดิ ฯลฯ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ สะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้า แล้วลงที่ป้ายรถเมล์ป้ายแรก (ป้ายตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี) แล้วเดินขึ้นสะพานลอยไปฝั่งตรงข้าม (ฝั่งโรงเรียนนศึกษานารี) เดินต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป ประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เดินลงใต้สะพาน แล้วเดินเข้าวัดไป (ทางเข้าวัดอยู่ใต้สะพาน)
 
1.2 กรณีมาจากถนนปิ่นเกล้า บางพลัด บางยี่ขัน ถนนพรานนก ร.พ.ศิริราช วังหลัง ท่าเรือศิริราช ฯลฯ จะมีรถเมล์สาย 57 (ขึ้นฝั่ง ร.พ.ศิริาช) นั่งไปลงป้ายสถานีตำรวจบางกอกใหญ่ (ถนนวังเดิม) แล้วเดินย้อนกลับมาทาง 7eleven เดินข้ามไปฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แล้วเดินเลียบสะพาน (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) เดินเข้าวัดโมลีฯ ที่ใต้สะพาน
 
1.3 กรณีมาจากดาวคะนอง พระประแดง สมุทรสาคร สำเหร่ วงเวียนใหญ่ ท่าพระ ให้นั่งรถเมล์มาลงป้ายโรงเรียนศึกษานารี (ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นสะพานพุทธ/ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ เรียกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวัดโมลีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม. (เดินไปเองก็ได้) ไปลงที่ตรงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ เลย แล้วเดินลงใต้สะพาน (มีบันได 2 ฝั่งสะพาน) แล้วเดินเข้าวัดไป
 
1.4 กรณีนั่งรถมาแถววัดพระแก้ว ให้มาที่ถนนมหาราช ตรงที่ท่าเตียน/วัดพระเชตุพนฯ/วัดโพธิ์) ให้เดินไปท่าเตียน แล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามมาฝั่งวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) แล้วเดินออกจากวัดไปถนนวังเดิม (ติดกำแพงวัด) เดินเลี้ยวซ้าย เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านกองทัพเรือ แล้วจะมีป้ายบอกให้เดินไปวัดโมลีโลกยาราม (จากท่าเรือวัดอรุณ-วัดโมลีฯ ประมาณ 800 เมตร)
 
1.5 กรณีนั่งรถมาแถวสนามหลวง ม.ธรรมศาสตร์ ให้ลงรถที่ถนนมหาราช แถว ม.ธรรมศาสตร์ เดินไปท่าพระจันทร์ นั่งเรือข้ามฟากไปท่าวังหลัง เรียกรถมอเตอร์ไซค์ หรือไปนั่งรถเมล์สาย 57 ที่หน้า ร.พ.ศิริราชได้ (ดู ข้อ 1.2 ประกอบ)
 
1.6 กรณีนั่งรถเมล์สาย 56 ไม่ว่าจะนั่งมาจากบางพลัดหรือที่ใด ให้ลงที่ 3 แยกโพธิ์สามต้น แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาวัดโมลีฯ
 
2. กรณีขับรถมาเอง ดูข้อมูลจากข้างบนประกอบ
 
2.1 ถ้ามาจากปิ่นเกล้า พรานนก ฯลฯ เข้าถนนอรุณอมรินทร์ ให้ขับรถเลียบใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดไปเลย
 
2.2 ถ้ามาจาก 3 แยกโพธิ์สามต้น วิ่งตามถนนวังเดิม เมื่อถึง 3 แยกอรุณอมรินทร์ ให้เลี้ยวขวา แล้ว (อย่าขึ้นสะพาน) ให้ชิดซ้ายเลียบสะพานไปเข้าวัด
 
หมายเหตุ
ทางเข้าวัดแคบ รถที่ใหญ่หรือยาวเกินไป อาจเข้าไม่สะดวก
 
กรณีไม่มีที่จอด เมื่อไปถึงวัดและส่งนักเรียนแล้ว ให้ขับรถออกจากวัด ลอดใต้สะพาน เข้าถนนอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิม เมื่อถึง สามแยกโพธิ์สามต้น เลี้ยวซ้าย ขับต่อไป ข้ามสะพานข้ามคลองไป ขับเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไป 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดที่ห้าง Big C สาขาสี่แยกบ้านแขก
 
สงสัยทุกกรณี ให้โทรสอบถาม 090-998-6396, 099-246-8986
หากไม่รับสาย หรือสายไม่ว่าง ให้โทรใหม่หลาย ๆ รอบ
 
แผนที่เพิ่มเติม http://watmoli.org/index.php?url=map


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน 4822
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 1256
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 547
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 3933
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 1344
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 สมัครระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น
13/2/2562
อ่าน 2913
 
แม่ชี ฆราวาสชาย-หญิง ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา แจ้งลงชื่อสอบด่วน
ต้องการสมัครสอบบาลีศึกษา ในนามวัดโมลีโลกยาราม แจ้งลงชื่อสอบด่วน ภายใน 5 ธันวาคมนี้
17/11/2561
อ่าน 1936
 
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส และ งานบาลีสากัจฉา มหาบาลีวิชชาลัย วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
อ่าน 2189
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีฆราวาสหลักสูตรบาลีพื้นฐาน, บาลี PAT 7.6, บาลีศึกษา 1-2 และ 3,4,5
20/4/2561
อ่าน 4207
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
21/3/2561
อ่าน 3489
 
นักเรียนบาลีเรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธรรมบาลี ชั้นประโยคบาลีศึกษา 1-2
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร,รองเจ้าคณะภาค 9 และ ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรพระปริยัติธร
21/11/2560
อ่าน 2807
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)