กำหนดการเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2558

กำหนดการ
พิธีเปิดเรียน” หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย” สำหรับผู้ต้องขัง
 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ ๑๙  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา กิจกรรม
๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่เรือนจำ คณาจารย์ นักเรียน พร้อมกัน ณ หอประชุม
๐๙.๐๙ น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๑๕ น.
- พิธีเปิดเรียน
- พระราชปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้าคณะภาค ๙
  ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย ประธานพิธี กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
- ผบ.เรือนจำ/ผู้แทน กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานและนมัสการรายงาน
- ประธานพิธีฯ บรรยายพิเศษ “ภาษาบาลี ภาษาธรรมสู่ชีวิตงาม”
  พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดเรียน
- ผู้แทนสำนักการศึกษา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
  กล่าวให้กำลังใจคณะนักเรียนบาลี
- อนุศาสนาจารย์เรือนจำต่าง ๆ ร่วมกล่าวชื่นชมคณะนักเรียนบาลี
- ผู้อำนวยการมหาบาลีวิชชาลัย แนะนำหลักสูตร วิธีการเรียน แนะนำคณาจารย์
- คณาจารย์/พระอาจารย์สอน กล่าวปฏิสันถารนักเรียน
-เสร็จพิธีการ
 
๑๑.๓๐ น. พักกลางวัน (ฉันเพล/รับประทานอาหาร)
 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. - เริ่มเรียนภาษาบาลีวันแรก
- ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหา ภาพรวม เป้าหมาย วิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ
- สัญญาวิธาน วิภัตตินาม วิภัตติอาขยาต
 
หมายเหตุ
๑.      ลำดับขั้นตอนกิจกรรมในวันงาน ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒.      ชาวพุทธ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ ร่วมชื่นชมอนุโมทนาผู้ต้องขังเรียนภาษาบาลี และ
๓.      ผู้มีความประสงค์จะร่วมทำบุญอุปถัมภ์การเผยแผ่ธรรมสู่ผู้ต้องขัง (สมุด ปากกา อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ)  กรุณาติดต่อ  ๐๘๐ ๕๕๙๒ ๘๘๕,  ๐๘๙ ๖๖๐ ๑๔๖๔
๔.      สื่อมวลชนที่มีความประสงค์จะไปทำข่าวผู้ต้องขังเรียนภาษาบาลีในครั้งนี้
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล สำนักข่าว เบอร์ติดต่อ และระบุจำนวนกล้องถ่ายภาพที่จะนำเข้าไปในวันงาน
แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  (ทางอีเมล์ maha@mahapali.com )

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (122.73 kb)

เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558 |  อ่าน 4895

  -> ทั่วๆไป
 
คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ
หลักการแปลมคธเป็นไทย
Font แบบอักษรสำหรับพิมพ์บาลีอักษรไทย
ใบบันทึกตรวจทักษะความสามารถภาษาบาลี ชุด ๑
หลักสูตรการเรียนบาลีต่าง ๆ ในประเทศไทย 2559
สาสนอันตรธานกถาสาระ ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา
เอกสารประกอบงานบาลีสากัจฉา 2559
บัญชีธนาคารกองทุนมหาบาลีวิชชาลัย เพื่ออุปถัมภ์สถาบัน
ปณิธาน นักศึกษาภาษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
มหาบาลีวิชชาลัย ทำไม?
Mahapali Vijjalaya Pali Language Institute of Thailand
แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย ภาษาบาลี สำหรับนักศึกษาบาลี

ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)