หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย

หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย
เรียบเรียงโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ ใช้เรียนทุกห้องเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัยเปิดสอน ทั้งวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร มูลนิธิบ้านอารีย์ ศูนย์บาลึศึกษา/ห้องเรียนบาลีต่าง ๆ ของมหาบาลีวิชชาลัย เช่น เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว กรุงเทพมหานคร  และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย เหมาะสำหรับชาวไทยทุกคนที่สนใจเรียนภาษาบาลี เหมาะสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลี เนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานบาลีดั้งเดิมเถรวาท การเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลีจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาภาษาบาลีในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไป ( ทำให้สามารถมีพื้นฐานไปศึกษาปทรูปสิทธิ หรือไวยากรณ์บาลีสายกัจจายนะ ได้ง่ายและเร็วมาก) เชิญดาวน์โหลดไปศึกษาเลย

รูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.9 MB. เชิญดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลย

หมายเหตุ 
1. ในการศึกษาไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ เพื่อให้ได้ผลดี ควรมีหนังสือประกอบอีก 2 เล่มคือ หนังสือวิธีทำตัวรูปนาม และหนังสือวิธีทำตัวรูปอาขยาต
2. หากพบคำผิดต่าง ๆ ในหนังสือ กรุณาแจ้งเข้ามาที่นี่ คลิก

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (2.8 mb)

เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2556 |  อ่าน 88677

  -> บาลีเบื้องต้น
 
ป้าย QRCODE ปฐมนิเทศบาลีฆราวาส ปี 2561
โครงสร้างเนื้อหาการเรียนภาษาบาลี พื้นฐานควรรู้ ก่อนเรียนภาษาบาลี
ปาฬิสิกขา เสริมความรู้บาลีให้แปลได้เร็ว
มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ เทคนิควิธีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี
หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สำหรับเรือนจำ
พระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการเรียนบาลีในเรือนจำ
ข้อสอบเก่า หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สอบในเรือนจำ ปี 2558
สรุปเนื้อหาการเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ปี 2557
แบบฝึกทักษะการแจกปทมาลา การแปล และการเรียกชื่อสัมพันธ์ ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
คำที่มักได้ยินบ่อย ๆ เมื่อเรียนภาษาบาลี
อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ
เอกสารประกอบวันเปิดเรียน หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ 18 พฤษภาคม 2557

ทั้งหมด 29 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สคูลจ๊อบ สมัครครู