หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย

หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย
เรียบเรียงโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ ใช้เรียนทุกห้องเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัยเปิดสอน ทั้งวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร มูลนิธิบ้านอารีย์ ศูนย์บาลึศึกษา/ห้องเรียนบาลีต่าง ๆ ของมหาบาลีวิชชาลัย เช่น เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว กรุงเทพมหานคร  และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย เหมาะสำหรับชาวไทยทุกคนที่สนใจเรียนภาษาบาลี เหมาะสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลี เนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานบาลีดั้งเดิมเถรวาท การเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลีจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาภาษาบาลีในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไป ( ทำให้สามารถมีพื้นฐานไปศึกษาปทรูปสิทธิ หรือไวยากรณ์บาลีสายกัจจายนะ ได้ง่ายและเร็วมาก) เชิญดาวน์โหลดไปศึกษาเลย

รูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.9 MB. เชิญดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลย

หมายเหตุ 
1. ในการศึกษาไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ เพื่อให้ได้ผลดี ควรมีหนังสือประกอบอีก 2 เล่มคือ หนังสือวิธีทำตัวรูปนาม และหนังสือวิธีทำตัวรูปอาขยาต
2. หากพบคำผิดต่าง ๆ ในหนังสือ กรุณาแจ้งเข้ามาที่นี่ คลิก

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (2.8 mb)

เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2556 |  อ่าน 107914

  ->
 

ทั้งหมด 0 รายการ
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)