กัจจายนสูตร สำหรับพระภิกษุสามเณรท่องจำเพื่อการเรียนบาลีแบบดั้งเดิม

แบบกัจจายนสูตร สำหรับท่องจำ สำหรับพระภิกษุสามเณรที่ต้องการเรียนบาลีแบบดั้งเดิมเหมือนพระรุ่นเก่า ๆ (เรียนบาลี) สมัยลังกา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สถานที่เรียน วัดจากแดง อ.พระประแดง​ จ.สมุทรปราการ (รับพระภิกษุสามเณรผู้ใฝ่เรียนเท่านั้น ถ้าท่านจะไปเล่น ๆ อย่าเสียเวลาไป เพราะวัดมีที่พักไม่มากนัก)

วิธีการท่องกัจจายนสูตร
       1. ให้ท่องเฉพาะตัวสูตร (รวมคำบอกจุดเริ่มต้น จุดจบแต่ละเรื่องด้วย เช่น สนฺธิกปฺเป สนฺธิกณฺฑ, อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐโม กณฺโฑ ฯลฯ) โดยเริ่มท่องตั้งแต่หน้าแรก ของเอกสารนี้ จนจบที่หน้า 52  แต่ไม่ต้องท่องตัวเลขหน้าสูตร
       2. ตัวเลขหน้าสูตร มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นตัวเลขลำดับสูตรตามกลุ่มกัจจายนปกรณ์ ส่วนตัวเลขกลุ่มหลัง เป็นตัวเลขลำดับสูตรตามปทรูปสิทธิปกรณ์
       3. การท่องจำ เป็นการทดสอบความสามารถ ทดสอบขันติบารมี ทดสอบวิริยบารมี ทดสอบปัญญาบารมีของท่านว่า 600 กว่าสูตรนี้ ท่านใช้เวลาท่องนานเท่าใด  การท่องได้เร็วหรือช้า ไม่จำเป็นต้องอวดโชว์หรือบอกใคร เพียงให้ท่านรู้ตัวว่า บารมีของท่านมีมากน้อยแค่ไหนก็พอ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร
       4. เมื่อท่องได้จบอย่างคล่องแคล่วแล้ว ให้ไปติดต่อเพื่อขอเข้าเรียนที่วัดจากแดงได้ทันที
       5. ไม่จำกัดอายุและวัยของผู้ท่อง ท่านจะอายุเท่าใดไม่สำคัญ หากสุขภาพร่างกายและสายตายังดี สามารถท่องและเรียนได้เสมอ แม้จะอายุ 60-70 ปีก็ตาม


หมายเหตุ ปี 2557 เปิดบาลีไวยากรณ์ชั้นสุงรุ่นใหม่ (เรียน 3 ปี //2557-2560)
      1. วัดจากแดงเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรผู้ใฝ่เรียนบาลี เรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง 3 ปี (เปิดเรียน 8 พฤษภาคม 2557 จบหลักสูตร มีนาคม 2560 จบรุ่นนี้ก่อน จึงจะพิจารณาอีกทีว่า จะเปิดรุ่นใหม่หรือไม่ในปี พ.ศ.2560)
      2. รับสมัครถึง 28 มีนาคม 2557 สอบข้อเขียน 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ 28-29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
      3. แนวข้อสอบ ดูหนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 
          (หน้า 1-6,  หน้า 26-29, หน้า ปทมาลานามทั้งหมด, หน้า 104-106)
      4. รายละเอียดเพิมเติม โทร. 080-082-1789, 083-5701948, 086-775-6250
 

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (485.54 kb)

เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 |  อ่าน 16378

  -> บาลีเบื้องต้น
 
โครงสร้างเนื้อหาการเรียนภาษาบาลี พื้นฐานควรรู้ ก่อนเรียนภาษาบาลี
หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย
ปาฬิสิกขา เสริมความรู้บาลีให้แปลได้เร็ว
มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ เทคนิควิธีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี
หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สำหรับเรือนจำ
พระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการเรียนบาลีในเรือนจำ
ข้อสอบเก่า หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น สอบในเรือนจำ ปี 2558
สรุปเนื้อหาการเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ปี 2557
แบบฝึกทักษะการแจกปทมาลา การแปล และการเรียกชื่อสัมพันธ์ ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
คำที่มักได้ยินบ่อย ๆ เมื่อเรียนภาษาบาลี
อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ
เอกสารประกอบวันเปิดเรียน หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ 18 พฤษภาคม 2557

ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)