คำค้น
 หน่วยงาน/บุคคลที่รับ  ชื่อหนังสือ  จำนวน  วันที่ส่ง
มูลนิธิบ้านอารีย์ พหลโยธิน 7
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
160
13/9/2556
พระภิกษุนักเรียน ป.ธ.9 วัดโมลีฯ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
4
13/9/2556
ตำรวจจราจรทางลอยฟ้าบรมราชชนนี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
1
11/9/2556
พระภิกษุ ณ หอสมุดแห่งชาติ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2
11/9/2556
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
11/9/2556
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
11/9/2556
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
120
11/9/2556
หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
33
11/9/2556
สำนักเรียนวัดสร้อยทอง บางซื่อ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
10/9/2556
วัดจากแดง อ.พระประแดง
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
242
10/9/2556
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/9/2556
สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัย อ.นาหว้า จ.นครพนม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/9/2556
สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
9/9/2556
คุณระวิง เรืองสังข์
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2
9/9/2556
นักศึกษาบาลี รับที่วัดโมลีฯ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
45
8/9/2556
อ.สุรเชษฐ์ ทองแม้น กองทัพเรือ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
10
8/9/2556
วัดธาตุประสิทธิ์ จ.นครพนม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
12
8/9/2556
เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
50
5/9/2556

ทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)