หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
ภาษาบาลีทั่วไป (12)
สถาบันสอนภาษาบาลี (1)
องค์กรเกี่ยวกับบาลี (3)
เว็บพุทธศาสนาทั่วไป (4)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (2)
วัดทั่วประเทศ (4)
Buddhism (International) (11)
เว็บผู้อุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย (1)
  รวมทั้งหมด : 38 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่ 13/4/2557
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
SchoolJob สมัครงานครู
SchoolJob สมัครงานครู ประกาศรับสมัครครู อุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย โดยรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มหาบาลีวิชชาลัยทั้งหมด
Ebook บาลี
รวม Ebook บาลีไวยากรณ์ แปลยกศัพท์ วากยสัมพันธ์ หนังสือเรียนบาลีสำหรับพระสงฆ์
สื่อสอนบาลีไวยากรณ์
เรียนบาลีไวยากรณ์ผ่านเว็บ กับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลีใหญ่และพระไตรปิฎก
ข้อมูลเรียนบาลีใหญ่และพระไตรปิฏก ธรรมะทั่วไป
บาลีศึกษาสมาคม
องค์กรจัดสอบบาลีศึกษา 1-2 ถึง บ.ศ.9 สำหรับแม่ชีและบุคคลทัวไป
เรียนบาลีกับพระปิยะโรจน์
เรียนบาลีไวยากรณ์ รวมข้อสอบและเฉลยบาลีสนามหลวง
บาลีดิค.com ทุกอย่างเกี่ยวกับบาลี
ประมวลความรู้ทั่วไป ไวยากรณ์พื้นฐาน การเรียนการสอนภาษาบาลี
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
หน่วยงานจัดสอบบาลีสนามหลวง กำหนดการสอบบาลี ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงทุกชั้นปี
ทั้งหมด 4 หน้า 1 2 3 4
 
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สคูลจ๊อบ สมัครครู