หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
ภาษาบาลีทั่วไป (12)
สถาบันสอนภาษาบาลี (1)
องค์กรเกี่ยวกับบาลี (3)
เว็บพุทธศาสนาทั่วไป (4)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (2)
วัดทั่วประเทศ (4)
Buddhism (International) (11)
เว็บผู้อุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย (1)
  รวมทั้งหมด : 38 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่ 13/4/2557
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
Pali Language Study Aids
Pali Language Study Aids
A course in the Pali Language
เรียนภาษาบาลีภาคภาษาอังกฤษ กับ Bodhi Monastery
Urban Dharma
Buddhism in America
Wikipedia ภาษาบาลี
ความรู้เบื้องต้นภาษาบาลีจาก wikipedia เทียบคำบาลีไทย บาลีโรมัน
มหาบาลีวิชชาลัย
มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
โพธิยาลัย
ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามพระไตรปิฎก วัดจากแดง สมุทรปราการ ธรรมะบรรยาย อภิธรรม เสียงธรรม
The Vipassana Research Institute
รวมสื่อเพื่อศึกษาพุทธศาสนา พระไตรปิฎก และภาษาบาลี
Dharmanet
multi-media resource center for learning about meditation, wisdom and compassionate action
BuddhaNet
Buddha Dharma Education Association (Austraiia) ศูนย์รวมข้อมูลพุทธศาสนาระดับโลก
The Pali Text Society
สมาคมบาลีปกรณ์ ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1881 โดย T.W. Rhys Davids เพื่อค้นคว้าและส่งเสริมการศึกษาพระธรรมและภาษาบาลี
ทั้งหมด 4 หน้า 1 2 3 4
 
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สคูลจ๊อบ สมัครครู