เปิดเรียนหลักสูตรบาลีเบื้องต้น 5 สิงหาคม 2555


เปิดเรียนวันแรกเรียบร้อย สำหรับหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย เมื่อวานนี้ 5 สิงหาคม 2555

ภาคเช้าเริ่มด้วยนักศึกษาทั้งหมด 25 คน ร่วมกันสวดมนต์และสวดพระธรรมจักร ณ วิหารวัดโมลีโลกยาราม จากนั้นพระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส กล่าวเปิดงาน แนะนำสำนักเรียน แนะนำวัด ตลอดจนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประวัติศาตร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัด

รายการต่อมา สามเณรน้อยอายุ 13 ปี วัดโมลีฯ มาแปลสด ๆ ธรรมบทให้นักศึกษาได้ฟ้ง เลือกเรื่อง ปฏาจาราเถรี เพื่อสร้างแรงศรัทธา แรงบันดาลใจ และนำพาสัมผัสความงดงามและลุ่มลึก มนต์เสน่ห์แห่งภาษาบาลี ซึ่งสามเณรรูปนี้เพิ่งบวชได้ปีเดียว แปลได้คล่องแคล่ว น่าชื่นชมมาก

รายการถัดมา อาจารย์เกษม แสงนนท์ แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณอุดม สุขกลาง เจ้าของรายการพุทธศาสนสุภาษิตหลังข่าว (ทุกวัน) สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณมาพูดคุยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ความสำคัญของภาษาบาลี ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีผ่านสื่อมวลชน และอาจารย์เกษมได้มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกาเรียนภาษาบาลี

ภาคบ่าย ได้แนะนำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางการเรียน และ 2 ชั่วโมงเต็ม ๆ กับการฟังบรรยาย "คัมภีร์และระดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา" โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงกาโร วัดจากแดง สมุทรปราการ ซึ่งการบรรยายของพระอาจารย์ได้เสริมเสร้างพลังศรัทธาและปลุกเร้าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของบาลีและทำไมคนไทยจึงควรเรียนภาษาบาลี ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับความประโยชน์อย่างมาก เริ่มบรรยาย 14.00-16.00 น.ซึ่งนักศึกษาก็รู้สึกเพลินเพลินและไม่อยากสูญเสียโอกาสในการรับฟังบรรยายครั้งนี้ จนลืมพักเบรกไปเลย

มหาบาลีวิชชาลัยนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ สร้างประเพณีการเรียนบาลีให้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป คืออยากให้คนไทยได้เรียนบาลีเป็นประเพณี ซึ่งทางสถาบันกำลังหาแนวร่วม หากำลังสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้เป็นจริงขึ้นมา คอยติดตาม และให้กำลังใจครับ และถ้าท่านจะเสียสละมาช่วยกันทำประเพณีนี้ให้เกิดขึ้นด้วย ก็ยินดีครับ สถาบันเปิดรับทุกความคิด ทุกความปรารถนาดีจากทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 | อ่าน 10208
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
4/5/2566
อ่าน 1550
 
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Zoom
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ สอนโดยพระธรรมราชานุวัตร
23/5/2565
อ่าน 3156
 
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
23/5/2565
อ่าน 2412
 
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
14/5/2565
อ่าน 2920
 
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
14/5/2565
อ่าน 1337
 
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
16/3/2564
อ่าน 4302
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 12978
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 9394
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 7801
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 4150
 
 
ทั้งหมด 109 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)