18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง


18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นวันสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2, ป.ธ.3-5 และ บาลีศึกษา 1-2,3-5 พร้อมกันทั่วประเทศ
 
ท่านที่ลงชื่อสอบไว้ไม่ว่าชั้นใด (ทั้งพระภิกษุสามเณรและฆราวาส) ควรตรวจสอบชื่อตัวเองว่า มีสิทธิได้เข้าสอบหรือไม่ สอบที่สนามไหน เพื่อจะได้วางแผนเดินทางได้ง่าย
 
มีบางคน ไม่มีชื่อเข้าสอบ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  เช่น ขาดหลักฐานเอกสารบางอย่าง (รีบแจ้งด่วนภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้)
 
มีบางคน มีชื่อเข้าสอบ แต่ไปผิดสนามสอบ หรือไปไม่ทันเวลาสอบ อันนี้ก็น่าเสียดาย
 
ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองตรงนี้
 
ดูประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับท่านที่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานพื้นความรู้เดิมไม่ครบถ้วน
http://www.infopali.net/ 

ตารางวันสอบและสนามสอบบาลีชั้นประโยคต่าง ๆ ปี 2563
http://infopali.net/pali_text/booklet63web.pdf
 
หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้รีบติดต่อ สอบถามที่
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร 02-869-0485, 02-408-2500
 
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร 02-869-0485, 02-408-250018-19-20 กุมภาพันธ์ 2563
 
เป็นวันสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2, ป.ธ.3-5 และ บาลีศึกษา 1-2,3-5 พร้อมกันทั่วประเทศ
 
ท่านที่ลงชื่อสอบไว้ไม่ว่าชั้นใด ควรตรวจสอบชื่อตัวเองว่า มีสิทธิได้เข้าสอบหรือไม่ สอบที่สนามไหน เพื่อจะได้วางแผนเดินทางได้ง่าย
 
มีบางคน ไม่มีชื่อเข้าสอบ เพราะขาดหลักฐานเอกสารบางอย่าง (รีบแจ้งด่วนภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้)
 
มีบางคน มีชื่อเข้าสอบ แต่ไปผิดสนามสอบ หรือไปไม่ทันเวลาสอบ อันนี้ก็น่าเสียดาย
 
ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองตรงนี้
http://www.infopali.net/cgi-bin/exam63.cgi
 
ดูประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับท่านที่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานพื้นความรู้เดิมไม่ครบถ้วน
http://www.infopali.net/
 
หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้รีบติดต่อ สอบถามที่
 
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร 02-869-0485, 02-408-250018-19-20 กุมภาพันธ์ 2563
 
เป็นวันสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาชั้นประโยค 1-2, ป.ธ.3-5 และ บาลีศึกษา 1-2,3-5 พร้อมกันทั่วประเทศ
 
ท่านที่ลงชื่อสอบไว้ไม่ว่าชั้นใด ควรตรวจสอบชื่อตัวเองว่า มีสิทธิได้เข้าสอบหรือไม่ สอบที่สนามไหน เพื่อจะได้วางแผนเดินทางได้ง่าย
 
มีบางคน ไม่มีชื่อเข้าสอบ เพราะขาดหลักฐานเอกสารบางอย่าง (รีบแจ้งด่วนภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้)
 
มีบางคน มีชื่อเข้าสอบ แต่ไปผิดสนามสอบ หรือไปไม่ทันเวลาสอบ อันนี้ก็น่าเสียดาย
 
ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองตรงนี้
http://www.infopali.net/cgi-bin/exam63.cgi
 
ดูประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับท่านที่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานพื้นความรู้เดิมไม่ครบถ้วน
http://www.infopali.net/
 
หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้รีบติดต่อ สอบถามที่
 
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร 02-869-0485, 02-408-2500


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน 9394
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เปิดแล้ว ห้องเรียนบาลีออนไลน์ สำหรับฆราวาส แม่ชีและผู้สนใจเรียนออนไลน์ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
4/5/2566
อ่าน 1547
 
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Zoom
เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ สอนโดยพระธรรมราชานุวัตร
23/5/2565
อ่าน 3154
 
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565
หลักสูตรภาษาบาลีที่เปิดสอน ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
23/5/2565
อ่าน 2412
 
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2565 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
14/5/2565
อ่าน 2919
 
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
รับสมัคร อาสาสมัครผู้มีความสามารถด้าน IT ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอปบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
14/5/2565
อ่าน 1335
 
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
เรียนบาลีด้วยตนเอง เรียนง่าย เรียนได้ตลอดเวลา
16/3/2564
อ่าน 4301
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2563 สมัครระหว่าง 16 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 นี้
18/5/2563
อ่าน 12977
 
18-19-20 กุมภาพันธ์ 2563 วันสอบบาลีสนามหลวง
14/2/2563
อ่าน 9394
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
รายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส รุ่นปี 2562 เรียน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เริ่มเรียน 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
11/5/2562
อ่าน 7800
 
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
วันปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2562
30/4/2562
อ่าน 4150
 
 
ทั้งหมด 109 รายการ 1 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)