เปิดเรียนหลักสูตรบาลีเบื้องต้น 5 สิงหาคม 2555


เปิดเรียนวันแรกเรียบร้อย สำหรับหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย เมื่อวานนี้ 5 สิงหาคม 2555

ภาคเช้าเริ่มด้วยนักศึกษาทั้งหมด 25 คน ร่วมกันสวดมนต์และสวดพระธรรมจักร ณ วิหารวัดโมลีโลกยาราม จากนั้นพระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส กล่าวเปิดงาน แนะนำสำนักเรียน แนะนำวัด ตลอดจนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประวัติศาตร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัด

รายการต่อมา สามเณรน้อยอายุ 13 ปี วัดโมลีฯ มาแปลสด ๆ ธรรมบทให้นักศึกษาได้ฟ้ง เลือกเรื่อง ปฏาจาราเถรี เพื่อสร้างแรงศรัทธา แรงบันดาลใจ และนำพาสัมผัสความงดงามและลุ่มลึก มนต์เสน่ห์แห่งภาษาบาลี ซึ่งสามเณรรูปนี้เพิ่งบวชได้ปีเดียว แปลได้คล่องแคล่ว น่าชื่นชมมาก

รายการถัดมา อาจารย์เกษม แสงนนท์ แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณอุดม สุขกลาง เจ้าของรายการพุทธศาสนสุภาษิตหลังข่าว (ทุกวัน) สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณมาพูดคุยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ความสำคัญของภาษาบาลี ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีผ่านสื่อมวลชน และอาจารย์เกษมได้มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกาเรียนภาษาบาลี

ภาคบ่าย ได้แนะนำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางการเรียน และ 2 ชั่วโมงเต็ม ๆ กับการฟังบรรยาย "คัมภีร์และระดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา" โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงกาโร วัดจากแดง สมุทรปราการ ซึ่งการบรรยายของพระอาจารย์ได้เสริมเสร้างพลังศรัทธาและปลุกเร้าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของบาลีและทำไมคนไทยจึงควรเรียนภาษาบาลี ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับความประโยชน์อย่างมาก เริ่มบรรยาย 14.00-16.00 น.ซึ่งนักศึกษาก็รู้สึกเพลินเพลินและไม่อยากสูญเสียโอกาสในการรับฟังบรรยายครั้งนี้ จนลืมพักเบรกไปเลย

มหาบาลีวิชชาลัยนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ สร้างประเพณีการเรียนบาลีให้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป คืออยากให้คนไทยได้เรียนบาลีเป็นประเพณี ซึ่งทางสถาบันกำลังหาแนวร่วม หากำลังสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้เป็นจริงขึ้นมา คอยติดตาม และให้กำลังใจครับ และถ้าท่านจะเสียสละมาช่วยกันทำประเพณีนี้ให้เกิดขึ้นด้วย ก็ยินดีครับ สถาบันเปิดรับทุกความคิด ทุกความปรารถนาดีจากทุกท่านดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 | อ่าน 7510
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

 
เชิญฆราวาสสมัครสอบบาลีศึกษา ปี 2561 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
เชิญลงชื่อสมัครสอบบาลีศึกษา ปี 2561 ในนามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
2/11/2560
อ่าน 4354
 
รับสมัครนักเรียน ม.ปลายเรียนภาษาบาลีภาคปกติ ปี 2560 หลักสูตรเตรียมสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดสอนบาลีหลักสูตรเตรียมสอบ PAT 7.6 ภาคปกติ ปี 2560 ทุกวันอาทิตย์ เปิดเรียน 28 พฤษภาคม 2560
4/5/2560
อ่าน 5903
 
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ-เปิดเรียนบาลีฆราวาส ปี 2560
29/4/2560
อ่าน 4643
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลีฆราวาส-แม่ชี ปี 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาบาลี ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวิหาร ปี 2560
25/4/2560
อ่าน 7899
 
หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี 2560 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ เปิดเรียน 30 เม.ย.2560
เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
29/3/2560
อ่าน 5588
 
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดหลักสูตรภาษาบาลีภาคฤดูร้อน ปี 2560 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ผู้สนใจเตรียมสอบ PAT 7.6 เปิดเรียน 13 มีนาคม 2560
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้ จำนวน 60 คนเข้าเรียน
27/2/2560
อ่าน 4822
 
แจ้งข่าวสำหรับผู้ประสงค์เข้าสอบบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ในนามวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสอบบาลีศึกษาในปี 2560 แต่ไม่มีที่ลงสอบ สามารถแจ้งลงชื่อสอบที่นี่ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธ.ค.2559
10/11/2559
อ่าน 6540
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรปทรูปสิทธิเบื้องต้น
มหาบาลีวิชชาลัย จะทำพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรปทรูปสิทธิเบื้องต้น สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559
2/7/2559
อ่าน 4404
 
มหาบาลีวิชชาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐาน ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
มหาบาลีวิชชาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐาน (รุ่นใหม่) ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
13/6/2559
อ่าน 4470
 
เรียนบาลี Pat 7.6 รุ่นปี 2559 เปิดเรียน 29 พฤษภาคม 2559
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย-หญิง) ไม่จำกัดพื้นความรู้เดิม เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 รุ่นปี 2559
7/5/2559
อ่าน 5395
 
 
ทั้งหมด 104 รายการ 2 / 11
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)