เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Zoom


เปิดแล้ว หลักสูตรภาษาบาลีพื้นฐานออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  เริ่มเปิดสอนเป็นวันแรก  ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.

สำหรับหลักสุตรบาลีพื้นฐานออนไลน์ เปิดสอนสำหรับผู้สนใจเรียนบาลีทั่วไปทั้งฆราวาสชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุและพื้นที่  รับผู้เรียนจากทั่วโลก เรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และติดต่อสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม เปิดสอนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00-11.30 น. เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี  สอนโดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระเถระผู้เชี่ยวชาญในงานการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนบาลี

ช่องทางสื่อกสารสำหรับการเรียนบาลีออนไลน์ มีดังนี้


1. ไลน์กลุ่ม ห้องเรียนบาลีพื้นฐานออนไลน์ 
https://line.me/R/ti/g/PMM_1Vhd_b

2. ลิ้งค์เข้าห้องเรียนออนไลน์ Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5747355455?pwd=RDZOdTdQeHord1R5azl6cmxmODJFdz09

3. ไลน์สำหรับใช้ส่งการบ้านและแบบฝึกหัดในการเรียนการสอน 
https://line.me/ti/p/WyKIZ4eVNL

ผู้สนใจทุกคน เข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 500.37 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? ( 1.21 mb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? ( 12 kb )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? ( 12 kb )

เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 4220
เขียนโดย มหาบาลีวิชชาลัย

ทั้งหมด 0 รายการ
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)