รูปสิทธิทีปนี หนังสือเรียนไวยากรณ์ชั้นเยี่ยม โดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

หนังสือรูปสิทธิทีปนี เรียบเรียงโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พระภิกษุชาวไทยรุ่นใหม่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาบาลีมากที่สุดรูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน

รูปสิทธิทีปนี เป็นผลงานเรียบเรียงขึ้นใหม่ ไม่ใช่งานแปล เป็นหนังสืออธิบายไวยากรณ์สายกัจจายนสูตรตามปทรูปสิทธิ เป็นหนังสือชุด มีทั้งหมด 7 เล่ม หนังสือชุดนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสืออธิบายรูปสิทธิที่ดีที่สุดเท่าที่คนไทยเคยสร้างสรรค์มา ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูงมากกว่าจะสำเร็จออกมาได้


รูปสิทธิทีปนี เหมาะสำหรับนักศึกษาบาลีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงและผู้สนใจภาษาบาลีทั่วไป

หนังสือรูปสิทธิทีปนีชุดนี้ ทำออกเผยแพร่นี้เป็นฉบับ PDF ก่อนพิมพ์เล่มจริง ประกอบด้วย
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1 สนธิกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 นามกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 3 การกกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 4 สมาสกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 5 ตัทธิตกัณฑ์ 
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 6 อาขยาตกัณฑ์
รูปสิทธิทีปนี เล่ม 7 กิพพิธานกัณฑ์
และเอกสารอื่น ๆ ในเล่มได้แก่ กัจจายนสูตร คำนำ บทนำสู่เนื้อหาปทรูปสิทธิทีปนี

เนื่องจากเป็นหนังสือชุดใหญ่ 7 เล่ม รวมหน้ากระดาษกว่า 1,600 หน้า ต้องใช้งบประมาณในการพิมพ์ 1,596,000 บาท สำหรับการพิมพ์ 2,000 ชุด และ 3,625,000 บาท สำหรับการพิมพ์ 5,000 ชุด (อยู่ระหว่างรวบรวมทุนทรัพย์/อาจพิมพ์ 2,000 หรือ 5,000 ชุดแล้วแต่งบประมาณ) ท่านใดมีกำลังทรัพย์มีศรัทธาจะทำบุญอุปถัมภ์การพิมพ์หนังสือชุดนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างปัญญาบารมีแด่สังคม เพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติมิตรและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ก็ขอเชิญแจ้งความประสงค์เข้ามา ที่อีเมล์ maha@mahapali.com หรือ โทร 099 246 8986 จะพิมพ์เป็นเล่มอย่างสวยงาม (ปกแข็งสันโค้ง,กระดาษถนอมสายตา)

เชิญดาวน์โหลดไปศึกษาดู

หากพบข้อความพิมพ์ผิดพลาดในไฟล์ PDF รูปสิทธิทีปนี กรุณาแจ้งด่วน คลิกเลย

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (4.71 mb)

เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2557 |  อ่าน 16778

  ->
 

ทั้งหมด 0 รายการ
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)