หลักการแปลมคธเป็นไทย

หลักการแปลมคธเป็นไทย โดย สามเณรโดนี่ จันทร์ดี เปรียญ 8 วัดโคกเปี้ยว จ.สงขลา

หลักการแปลมคธเป็นไทย เป็นเอกสารแนะนำหลักการแปลบาลีที่กระทัดรัด อ่านง่าย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาบาลีในระดับต้น ๆ 
รวบรวมเรียบเรียงโดย สามเณรโดนี่ จันทร์ดี ซึ่งเป็นชาวพม่าที่เข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา สามเณรโดนี่ จันทร์ดี นับเป็นเยาวชนผู้อัจฉริยะทางภาษาบาลีในปัจจุบัน 
 
วันก่อน มีเพื่อนของพวกเรา post เอกสารเกี่ยวกับหลักการแปลบาลี ที่สามเณรโทนี ท่านเขียน เอกสารฉบับนั้น ใช้ได้เลยนะครับ กระทัดรัด อ่านง่าย ควรเก็บไว้อ่าน จะเข้าใจวิธีการแปลบาลีได้แบบง่าย ๆ เลย 
 
สามเณรโทนี่ เป็นคนพม่า เข้าเมืองไทยตั้งแต่ก่อนประถม บวชเรียนมาจนสอบได้ เปรียญ 8 ปีหน้านี้คงได้เปรียญ 9 (เรื่องสถานภาพ ไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันเป็นไทยหรือพม่า ?) 
 
สามเณรรูปนี้ เก่งมาก น่าจะเป็นอัจฉริยะผู้หนึ่ง และดูท่านมีอารมณ์ขัน  (ดูจากเอกสารหลักการแปลของท่าน) ซึ่งคนอายุน้อย ๆ ที่สนใจเรียนบาลีและเก่ง ๆ จะหาได้ยากในยุคนี้ 
 
น่าคิดเหมือนกัน ทำไมคนต่างชาติ มาเมืองไทย เก่งจัง?
 
แต่สามเณรไทยเก่ง ๆ ก็เยอะ เพียงแต่ท่านไม่ค่อยได้แสดงออกมาเท่านั้น

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (1.08 mb)

เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 |  อ่าน 10792

  -> ทั่วๆไป
 
คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ
Font แบบอักษรสำหรับพิมพ์บาลีอักษรไทย
ใบบันทึกตรวจทักษะความสามารถภาษาบาลี ชุด ๑
หลักสูตรการเรียนบาลีต่าง ๆ ในประเทศไทย 2559
สาสนอันตรธานกถาสาระ ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนา
เอกสารประกอบงานบาลีสากัจฉา 2559
บัญชีธนาคารกองทุนมหาบาลีวิชชาลัย เพื่ออุปถัมภ์สถาบัน
ปณิธาน นักศึกษาภาษาบาลี มหาบาลีวิชชาลัย
กำหนดการเปิดสอนภาษาบาลีสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2558
มหาบาลีวิชชาลัย ทำไม?
Mahapali Vijjalaya Pali Language Institute of Thailand
แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย ภาษาบาลี สำหรับนักศึกษาบาลี

ทั้งหมด 32 รายการ 1 / 3
  -> อื่นๆ
 
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)