คำค้น
 หน่วยงาน/บุคคลที่รับ  ชื่อหนังสือ  จำนวน  วันที่ส่ง
พระธวัชชัย จ.ตรัง
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณณํฐสิทธิ์ เรณูนคร จ.นครพนม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
คุณพิศณุ บางพลี จ.สมุทรปราการ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
9/11/2556
พระบวชใหม่ สระบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
3
6/11/2556
โรงเรียนตรีวิทยา ยานนาวา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
9
5/11/2556
นักศึกษาอภิธรรมฯ วัดมหาธาตุ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
27/10/2556
อุบาสิกาจากปทุมธานี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
1
27/10/2556
พระภิกษุ ตจว.
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2
27/10/2556
อุบาสิกาวัดแทนวันดีเจริญสุข (แม่พริ้ม)
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
9
26/10/2556
กลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ มหาจุฬาฯ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
25/10/2556
คณะผู้ถวายพระไตรปิฎก ณ วัดโมลี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
4
23/10/2556
นักศึกษาอภิธรรมวัดมหาธาตุ อาจารย์​มหาจุฬา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
2
22/10/2556
วัดฉลาดธรรมาราม อ.เมือง จ.นครพนม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
19/10/2556
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ราชบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
17
9/10/2556
สามเณรีคณิดา สำนักนิโรธาราม จ.เชียงใหม่
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
24
8/10/2556
พระอาจารย์เกรียงศักดิ์ วัดพิกุลทอง
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
96
7/10/2556
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กทม.
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
30/9/2556
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร.
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
30/9/2556
ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์ มจร.
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
30/9/2556
หอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
29/9/2556
นักศึกษาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
28/9/2556
อ.สมภพ ชมรมศึกษาภาษาบาฬีวัดปราสาททองสุพรรณบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
24
24/9/2556
อ.จรินทร์ จ.สุพรรณบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
24/9/2556
พระอาจารย์มหาอุดร สปป.ลาว
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
22/9/2556
เรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
21/9/2556
นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จ.ราชบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
20/9/2556
พระภิกษุ-คณาจารย์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
18/9/2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
32
18/9/2556
พระเมธีสุทธิกร วัดสระเกศ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
18/9/2556
พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
18/9/2556
โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
16/9/2556
บาลีศึกษาสมาคม วัดชนะสงคราม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
16
15/9/2556
โรงเรียนวัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
8
15/9/2556
แม่ชีวัดทุ่งเศรษฐี บางนา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
32
14/9/2556
โครงการเตปิฏกสุเตสีบัณฑิต วัดพิชยญาติการาม
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
80
14/9/2556
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
24
14/9/2556

ทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3
 
 
 
 
แปลยกศัพท์ธรรมบทออนไลน์ 8 ภาค สำหรับบาลีศึกษา/ประโยค 1-2
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศึกษาภาษาบาลีออนไลน์
 
เรียนบาลีเบื้องต้น ปทรูปสิทธิ อภิธานวรรณนา ในรูปแบบ pdf html และ mp3 โดยพระมหาสมปอง มุทิโต
 
เรียนภาษาบาลีกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผ่าน youtube ดูเป็นตอน ๆ 1- 30 ตอน
 
รวมความรู้ไวยากรณ์บาลี กัจจายนปกรณ์ ธรรมะทั่วไป และสาระบาลีต่าง ๆ
 
สำนักเรียนดีเด่น เปิดสอนบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทุกชั้น ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9
 
วัดท่ามะโอ ลำปาง สำนักปฏิบัติธรรม และสำนักเรียนบาลีใหญ่
 
เพื่อการศึกษาพระธรรมจากคัมภีร์บาลี เรียนรู้ปทรูปสิทธิ
 
โครงการสร้างพระภิกษุสามเณรจากอินเดียกว่า 2,000 รูป เพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในระยะยาว
 
วีดีโอสอนแปลบาลีธรรมบท ประโยค 1-2 โดย อ.กรภพ วัดพระเจ้าตนหลวง อธิบายง่าย เข้าใจง่าย
 
  ดูวีดีโออื่นๆ  
อาจารย์ปรีชา  แก้วทาสี
ปทรูปสิทธิ
  ดูทั้งหมด  
กัจจายนสูตร MP3
สนฺธิกณฺฑ ๑-๕
สนฺธิกณฺฑ ๒-๕
สนฺธิกณฺฑ ๓-๕
สนฺธิกณฺฑ ๔-๕
สนฺธิกณฺฑ ๕-๕
นามกณฺฑ ๑-๕
นามกณฺฑ ๒-๕
นามกณฺฑ ๓-๕
นามกณฺฑ ๔-๕
นามกณฺฑ ๕-๕
การกกณฺฑ ๑-๑
สมาสกณฺฑ ๑-๑
ตทฺธิตกณฺฑ ๑-๑
อาขฺยาตกณฺฑ ๑-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๒-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๓-๔
อาขฺยาตกณฺฑ ๔-๔
กิพฺพิธานกณฺฑ ๑-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๒-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๓-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๔-๕
กิพฺพิธานกณฺฑ ๕-๕
อุณาธิกณฺฑ ๑-๑
สุตฺตสงฺคหคาถา
กจฺจายนสุตฺตปาโฐ (รวมทุกกัณฑ์)
 
 
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail : พัฒนาเว็บไซต์โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)